Portfolio > "Paranoid" Embroideries

Encyclopedia of Needlework
Encyclopedia of Needlework
thread, paper
7" x 9"
2021